Během cyklovýletu navštívíme dvě historická města u soutoku Ohře a Labe. Trasa je zcela rovinatá, z velké části vede po Labské cyklostezce, zbytek po vedlejší silnici s malým provozem.


Litoměřicích je po hlavní silnici ve vyznačeném pruhu pro cyklisty. Pro přesun na druhý břeh Labe z Nučnic do Nučniček využijeme přívozu, který letos slaví deset let v provozu.

Auto necháme na parkovišti pensionu Prislin v Litoměřicích a vyrazíme po Labské cyklostezce č. 2 podél pravého břehu Labe přes Třeboutice a Křešice do Nučnic.  Od motorestu v Nučnicích cca po 500 metrech  zabočíme doprava k přívozu přes řeku. Ten nás přepraví na levý břeh Labe do Nučniček, kde se můžeme občerstvit u přívozního bistra s venkovním posezením a odpočinout u řeky.V Nučničkách odbočíme doprava na cyklotrasu 2A vedoucí po "téměř opuštěné silnici" přes Počaply a České Kopisty do Terezína.

Při příjezdu do pevnostního města si po naší levici všimneme Malé pevnosti Terezín a Památníku Terezín a naproti na opačné straně silnice se nachází expozice historických vozidel Automuzeum Terezín a turistické parkoviště Malé pevnosti. Za ním se dáme v pravo. Zanedlouho přejedeme řeku Ohři a jsme u Hlavní pevnosti Terezín. Za řekou se dáme doleva a Horní vodní bránou se dostaneme do vnitřního areálu pevnosti s několika muzei. Po cyklotrase 2A opouštíme město, míjíme golfové hřiště a míříme do Litoměřic. Tam je nutné asi 1 km absolvovat po hlavní silnici, je to však uvnitř obce s omezením rychlosti a při okraji silnice je vyznačená trasa pro cyklisty. Po Tyršově mostě, z něhož je vidět soutok řek Labe a Ohře, se dostaneme zpět na pravý břeh Labe do královského města Litoměřice.