Cementárna se nachází na území obce Čížkovice a Sulejovice. V blízkosti se vyskytuje rozsáhlé ložisko druhohorních vápencových slínů.


V roce 1899 byla dokončena stavba vápenky, jejíž majitelem byla německá akciová společnost, většinový podílník byla tehdy drážďanská banka.

Společnost nabízí řadu produktů a služeb. Patří mezi ně balené a volné cementy, Multibat PLUS a vápence pro ochranu životního prostředí (směs na odsiřování komínů a jemně mleté slíny určené pro likvidaci ekologických zátěží). V lomu Úpohlavy se také ukládájí interní odpady.

Postup výroby cementu probíhá v několika krocích. V lomu se vytěží surovina na mobilním drtiči se nadrtí, pásovými přepravníky dopravena do zásobárny. Surovina se pak namele, vypálí v peci a putuje do cemetového mlýnu. Po přídání příměsí se směs uskladní v cementovém silu a pak se expeduje různými způsoby. Při výrobě cementu dochází k ekologickému spalování odpadů v rotační peci např. pálení ojetých pneumatik, textilu, dřeva, plastů nebo ustálených kalů. Linka na výrobu slínků a technologie zpracování jsou velice moderní, vyspělé a zaměřené na ekologický způsob výroby s co nejmenším dopadem na životní prostředí.