V březnu 2020 byla dokončena stavba a zahájiíl se provoz nové moderní pily ve Štětí. Po zkušebním provozu byla 7. října 2020 slavnostně otevřena.


Pila slouží ke zpracováního měkkého dřeva. Plánovaná roční kapacita pořezu je zhruba milión metrů krychlových kulatiny. Kulatina by měla být odebírána především od tuzemských dodavatelů (Lesy ČR a Vojenské statky a lesy ČR). Zpracované dřevo slouží hlavně pro truhlářské a pro stavební účely. Vedlelší produkty z pily zpracovává sousední papírna Mondi Štětí na výrobu celulózy a papíru, dále jsou zpracovávány piliny i kůra k výrobě energie.

Jedná se o unikátní moderní stavbu, na které se podílelo 300 firem z České Republiky i z jiných evropských zemí.